MARBURGER MÄNERGESANGVEREIN 

 1846 – 1936

(Mariborski moški pevski zbor)

Leto 1846 je za razvoj Maribora (tedaj Marburg  a.d. Drau) prelomno, saj ga je takrat dosegla železnica kot velikanska inovacija, ki ga je vključila v evropsko gospodarsko in kulturno ožilje. Mesto se je dvignilo za nivo višje in to dobesedno, saj se je začelo širiti na platoju pod Piramido, »spodaj« ob Dravi pa je po malem zamiralo. Železnica je  za svoje potrebe pripeljala v mesto »železniške delavnice« – takrat eno največjih tovarn na Slovenskem, spodbudila pa je splošno industrializacijo in trgovino v Mariboru. Premik v kulturi pa simbolizirata dva dogodka iz tega leta: koncert največje »zvezde« na evropskem glasbenem nebu Franca Liszta in ustanovitev prvega pevskega zbora

Začetek zborovskega petja

V času, ko so po Evropi nastajali prvi laični pevski zbori, je bil 29. novembra 1846. tudi v Mariboru ustanovljen Marburger Männergesangverein (MMGV). Šteli so ga med pet najstarejših pevskih zborov v takratni državi.

Anton Tremmel, ki je kot učitelj dekliške šole prišel v Maribor iz Monoštra, je že 1825. zasnoval Glasbeno društvo, ki je začelo z glasbenim izobraževanjem, v njegovem okviru pa je nato organiziral tudi moški pevski zbor. Prvi javni nastop je bil zahteven, saj se je moral zbor  izkazati pred samim cesarjem Ferdinandom I. in njegovo soprogo, ko sta sredi leta 1847. obiskala Maribor. Poudarjena protokolarna vloga je spremljala zbor vsa leta njegovega obstoja. Tako je leta 1948. pospremil  v Mariboru izvoljenega poslanca nadvojvodo Janeza v parlament, nekaj let kasneje je prvič pozdravil Franca Jožefa I. v Mariboru ter nato še večkrat in brez njegovega nastopa ni minila nobena resna proslava v mestu. Pa tudi nobena dobrodelna prireditev! O njegovem statusu govori tudi podatek, da so do konca monarhije v njem prepevali vsi mariborski župani, če pa je bil kateri brez posluha, je pa društvu predsedoval. No, za župana dr. Othmarja Reiserja pa lahko rečemo, da se je na samem začetku za zbor posebej zavzel in mu za vadbo odstopil kar del svojega stanovanja.

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3