Apaško polje, Apaška dolina, občina Apače

Nemška poseljenost Apaškega polja

Apaško polje, tudi Apaška dolina, površine  36 km2 je bila v času Avstro -Ogrske monarhije, do leta 1918 poseljena večinoma z nemško  govorečimi prebivalci. Apaško polje so po prvi svetovni vojni s St. Germainsko  pogodbo (sprejeta 10.9.1919) dodelili kraljevini SHS v zameno za avstrijsko Radgono in Radgonski kot, ki sta ostala na drugi strani Mure avstrijsko ozemlje. Meja je tako postala reka Mura.

Med pogajanji na mirovni konferenci  bi kraljevina SHS skoraj izgubila Apaško  dolino. V zadnjih dogovorih mirovne konference je bila namreč danes avstrijska Radgona in Radgonski kot na levem bregu Mure dodeljen Avstriji, v igri pa je bil tudi plebiscit za to območje. Da so preprečili plebiscit so se tako odpovedali Radgoni in Radgonskemu kotu in v zameno dobili Apaško polje, ker je obema stranema ustrezala meja po reki Muri. Maistrovi vojaki so tako morali zapustiti ozemlje prek Mure.  Dunajski veletrgovec Julius Meinl, ki  je kupil posestvo Freudenau v Črncih  leta 1907 pa je ostal lastnik posestva vse do nacionalizacije v letu 1945.

Nemška poseljenost Apaškega polja v letu 1910 in 1928

Po nasilno  izseljenih nemških prebivalcih po koncu 2. svetovne vojne so se v Apaško  polje priselili kolonisti – Slovenci iz različnih regij, ki so tu našli svoj novi dom na nacionaliziranih posestvih. Priseljeni kolonisti niso bili navajeni kmečkih del. Ko so jih začeli prisilno vključevati v zadruge, jih je večina zapustila sicer brezplačno dodeljeno posest. Na ta izpraznjena posestva so se nato priselili prebivalci iz Prekmurja. S tem se je skoraj v celoti zamenjalo prvotno prebivalstvo Apaške doline in sta na tem območju nastala dva lokalna pogovorna jezika – staroapaški in prekmurski, ki je vedno bolj prevladoval.

Občina Apače, ki je nastala marca leta  2006,  danes obsega  53,2 km2, in se razprostira ob toku reke Mure, vse od Trat do Podgrada. Obsega  21 naselij. V občini živi 3745 prebivalcev v 1241 gospodinjstvih. Župan občine je mladi dr. Andrej Steyer.

Statistični popis prebivalcev Apaškega polja 191v letih 1880, 1910 in 1928

Iz stare domovine

Tako smo živeli v Apaški kotlini
(Odlomki iz revije “Der Untersteirer 1992 – 1994”)

Apaška kotlina, ki leži južno od reke Mure med avstrijskim Mureckom in Radgono oziroma Bad
Radkersburgom, je pravzaprav le polovična kotline, ki jo od jugovzhoda proti jugozahodu omejujejo
gričevnate Slovenske gorice in je na severu, na ravnini, odprta proti reki Muri. Apaška dolina je bila
do razpada Avstro-Ogrske monarhije povsem zaprto (izolirano) nemško govoreče območje Štajerske
in je bilo naseljeno izključno z Nemci, katerih družinske vezi so segale na sever čez Mure , medtem ko
sorodstvenih vezi na jug, na slovensko območje, skorajda ni bilo. To se odraža tudi v narečju, ki so ga
tam govoril, saj se tako po narečnem izrazu kot po narečni obarvanosti skoraj ne razlikuje od dialekta v
Murecku -"Eachlmurisch".
Apaška dolina je bila povsem kmečka dežela, ki je kazala tipično podeželsko strukturo jugovzhodne
Štajerske, narodnostno zaprta celota, ki jo je oblikovalo podeželsko življenje, v ta način življenja pa sta
bila vključena obrt in trgovina, brez kakršnekoli industrije.
Zanimivo je, da je tudi po prvi svetovni vojni, v novi državi južnih Slovanov, vse do začetka druge
svetovne vojne nemška narodnost ostala v veliki meri neokrnjena, zlasti v svojem jedru, čeprav je
slavizacija na obrobnih območjih precej napredovala. Tako so bile pred prvo svetovno vojno v naši
vasi Glasbach, danes Podgrad štiri slovenske hiše, pred začetkom drugo svetovno vojno pa le še štiri
nemške hiše. Apaško polje je bilo za jugoslovanske razmere gospodarsko v dobrem položaju, čeprav
kmetijski proizvodi niso imeli realne cene. Kot primer, takrat smo morali za 1 kg sladkorja prodati kar
40 jajc. Naše nemško kulturno življenje je bila v Jugoslaviji zelo osiromašeno, ker dvojezični šolski
sistem nikakor ni ustrezal takratnim življenjskim razmeram naše nemške etnične manjšine. Ob koncu
druge svetovne vojne pa je bila ta naša nemška manjšina popolnoma uničena.

Gospa Anna Reich iz Apaške doline se spominja časov v domačem kraju

Rodila sem se leta 1906 v Apačah in tam sem obiskovala osnovno šolo v samostanu. Nekatera dekleta,
med njimi tudi mene, so nune še dodatno učile, da smo uspešno opravile zasebni izpit v glavnem
domu šolskih sester v Eggenbergu pri Gradcu. Oče me je tako prijavil kot prodajalko v naši lastni
trgovini z usnjem, kar je bilo za tiste čase nekaj posebnega. Moj oče je vodil tudi usnjarno, izdeloval je
usnje in podplate iz živalskih kož, ki so mu jih kmetje prinesli v strojenje. Kmetje so mu dobavljali tudi
hrastovo lubje in ostale dodatke, ki so bili potrebni pri strojenju. Del strojenih kož so kmetje vzeli
nazaj, ker so iz njih dali izdelati čevlje za svojo družino in tudi za hlapce, za kar je pri hiši poskrbel
čevljar. Kmetje iz celotne Apaške doline vse do Slovenskih goric so prinesli v našo usnjarno svoje
živalske kože. Vsako leto smo tako strojili okoli 1000 kož. Moj oče je kože, ki jih kmetje niso
potrebovali, predelal v surovo usnje in jih je večinoma prodajal Judom za izdelavo modnih dodatkov.
Iz tega usnja so izdelovali predvsem torbe, avto sedeže in drugo galanterijo.
Življenje v novi državi SHS nam sprva ni prineslo večjih sprememb. Šole, cerkve in uradi so pri nas
ostali pretežno nemški. Šole so nato počasi spreminjali v dvojezične. Starejši ljudje pa se tudi v novih
razmerah niso naučili niti besede slovensko. Vendar so se slovenski učitelji vse bolj trudili, da bi
učence spravili v slovenske razrede, in potrebna je bila vztrajnost nemških staršev, da so svoje otroke
obdržali v nemškem razredu. V višjih razredih je bil pouk samo še v slovenščini. Takšna sprememba je
bila za nas še posebej težka, saj nismo znali pravilno izgovarjat slovenskih črk. Še toliko bolj so bili

otroci veseli ko so imeli od aprilu 1941 spet le nemški pouk. Gospodarsko nam v času Jugoslavije ni
bilo slabo. V primerjavi z Avstrijo nismo imeli inflacije in ni bilo političnih nemirov.
Poleg naše trgovine so bili v Apačah še številna drugi obrtniki. Tako smo imeli trgovino Kolleritsch,
ki jo je kasneje prevzel Krempl, ta pa je potem dal trgovino v najem Löschniggu, ker sam ni hotel
ostati v Jugoslaviji, in se je preselil v avstrijsko Radgono/Radkersburg. Kasneje je trgovino prodal
Kossiju, od katerega smo potem to trgovino prevzeli mi.
V Apačah so bile štiri gostilne: pri »Fürstu« so se vsak teden srečevali župnik, ravnatelj, župan,
zdravnik, trgovci in obrtniki. Tam so razpravljali o novicah ter političnih in gospodarskih razmerah.
Potem so bile še gostilne Kern, gostilna Wresnig (pozneje Hödl) in gostilna Bauer. Ko se je družina
Bauer preselila v Avstrijo, je gostilno kupil neki Küčan iz Prekmurja. Tako so se v Avstrijo postopoma
preselilo tudi cele družine s kmetij. Večinoma so jih zamenjali Slovenci iz Prekmurja. Tudi z njimi
smo imeli res dobre odnose. Kern in Wresnig sta bila mesarja. Mizarstvo Ertl pa je bilo že malo izven
kraja.
Tudi v drugih vaseh so bila majhna obrtna podjetja, tako je družina Hötzl vodila pekarno in mlin.
Spomnim se, kako je pek Hötzl s konjsko vprego dovažal gostilničarjem in trgovcem po vsej dolini
predvsem žemlje, ker kruh so kmetje pekli še sami. Za spremembo, ob posebnih priložnostih, pa so
jedli že tudi pekov kruh.
Po vaseh so bili tudi mlini, ki so pozimi stiskali tudi olje iz bučnih semen. To so bili mlini Krobath,
Wisik in Fasching, v Apačah je bil to Bauerjev mlin, v Segovcih pa Kröllov mlin. Vsi so bili ob
odcepu Mure- danes Mlinski potok, takrat Mühlbach, ki se je odcepil od Mure pri Obermurecku in se
ponovno zlil nazaj v Muro v Segovcih . V Lutvercih pa je bil zelo dolgo na Muri ladijski mlin, vse do
tridesetih let 20. stoletja.
Mandlovi so imel veliko kovačnico. Njihov sin je svojo prvo mašo obhajal 26. julija 1914. Spomnim
se, da sem bila kot dekle tam v beli obleki. Datuma pa se dobro spomnim, ker sta morala dva prisotna
gospoda, sicer oficirja, zaradi izbruha vojne takoj v vojno.
Markowitsch je imel ključavničarsko delavnico, ki je bila povezana s trgovino s kolesi in šivalnimi
stroji. Tudi družin Wagner, Zelzer, kasneje Grafoner, se spomnim. Imeli smo tudi dva krojača, Orniga
in Talmeierja, pa tudi sedlarja Maier in dva pleskarja ter kamnoseškega mojstra (Tschrpnja), sodarja in
nekaj šivilj, ki so tako kot čevljarji in krojači veliko delali kot »štera/Stör« (po naročilu na domu
stranke delati) . V Kernovi hiši pa sta bila še klepar in frizer.
V Apača je vedno prihajal tudi okrajni zdravnik. to je bil sprva dr Semlitsch, ki jev prvi svetovni
vojni padel na fronti, , nasledil ga je dr. Mathey, in nazadnje smo imeli še zdravnika, dr. Hötzla.
To lepo, tiho in mirno življenje se je nenadoma končalo leta 1945. Tako kot mnoge druge so tudi
mojega moža maja ugrabili partizani in od takrat je pogrešan. Nikoli ne bom pozabila 4. julija ob zori,
ko sta v našem stanovanju vstopila dva moška. Tovornjaki so že čakali in mene so z mamo in mojimi
otroki ter številnimi drugimi odpeljali v taborišče Sternthal. Moje tri otroke so lahko sorodniki po 8
tednih odpeljali nazaj domov, z mamo sva morali v taborišču Sterntal ostati do 10. septembra. Že
pozimi smo vedno slišali, da je treba vse Nemce v Apaški dolini izseliti. Tako sem že vnaprej
pripravila najpomembnejše papirje in stvari, ki sem jih nato 13. januarja 1946 lahko vzela s seboj, ko so
nas izselili. V živinskih vagonih so nas peljali po železnici najprej v Gornjo Radgono, potem pa preko
Ljutomera na Hrvaško in dalje preko Madžarske na Dunaj. Dunajčani, ki so pogosto poleti
dopustovali v Apačah, so izvedeli za ta naš živinski transport. Imeli smo srečo, da so nas odpeljali iz
vlaka in nam ponudili začasno namestitev. Tako nam ni bilo treba doživeti bolečega povratnega
transporta preko Madžarske, ko so zaradi hudega mraza in dolgotrajnega čakanja v živinskih vagonih

številni izgubiti življenje. Nam je uspelo po ovinkih priti nazaj do Gradcu in potem še do Straßa, kjer
smo našli svoj novi dom.«
Zadnji apaški zdravnik dr. Hötzla nam bo vsem iz Apaškega polja ostal v trajnem spominu. Znan je
bila po svoji prijaznost, in dobroti zlasti do revnih. Ni bilo nič nenavadno, da je ob obisku bolnika tam
pustil lastno brisačo in milo, ko je videl, da te stvari manjkajo. Čeprav je v začetku leta 1945 živel že v
Avstriji, so ga maja 1945 zvabili nazaj v Apače. Od partizanov je namreč prejel sporočilo, da ga
domačini nujno potrebuje in da se mu ne bo nič zgodilo. Nato so ga partizani ugrabili in umorili.

Hiša apaških Nemcev imenovana po Josefu Matlu

Križ na cerkvi v Apačah, kjer sta dve tabli v spomin na izgnane domačine

Občinska tabla v Apačah

Turistični del table v Apačah

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3