Priznane manjšine v Avstriji in Nemčiji

Za primerjavo poglejmo še sosednje dežel, da ugotovimo po kakšnih kriterijih so v soseščini priznali avtohtonost posameznim manjšinam, v skladu z Listino o regionalnih in manjšinskih jezikih.

V Zvezni republiki Nemčiji  strogo ločijo med uradno priznanimi manjšinami in migranti-zuwanderer. Vse tiste skupine, tudi etnične skupine, ki so priseljen v Nemčijo nimajo enakih pravic kot avtohtone, priznane manjšine.  Lahko pa delujejo v kulturnih društvih.

V republiki Avstriji so manjšine priznane po posameznih zveznih deželah,

Od skoraj 9 milijonov avstrijskih državljanov jih 120.000 pripada šestim priznanim manjšinam. V Avstriji govori 710.395 en tuj jezik, ki ni priznan kot uradni manjšinski jezik. Kar 1,5 milijona prebivalcev oz. 16,7%  je tujcev (leto 2020). Statistično  pa je največ tujcev  Nemcev (200.000), sledijo pa Romuni (123.000) in s 122.000 Srbi.

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3