Štajerski (avstrijski) dan na sejmu v G. Radgoni

: Zbor-prisotne je nagovoril dr. Darij Krajčič, slovenski državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

     “Tudi v času železne zavese v glavah ljudi ni obstajala nobena meja. To s tradicijo bogato druženje želimo s prenovo Štajerskega(avstrijskega) dneva v okviru sejma AGRA še spodbuditi in poglobiti,” pojasnjuje kmetijski deželni svetnik Hans Seitinger, ki je z letošnjim letom prevzel organizacijo Štajerskega(avstrijskega) dneva. Hans Seitinger želi spodbujati ne le osebno, temveč tudi strokovno izmenjavo. Letošnji program je zato vključeval panelno razpravo na visoki ravni o kmetijstvu kot gonilni sili energetskega prehoda.

   Kmetijski sejem AGRA v Gornji Radgoni je s 1 700 razstavljavci iz 35 držav največji kmetijski in živilski sejem v regiji. V okviru Dneva avstrijskega štajerskega kmetijstva, ki ga je prvič organiziralo štajersko ministrstvo za kmetijstvo, je bil poudarek na osebni in strokovni izmenjavi med Štajersko in Slovenijo.

      Tako bogata tradicija kot sam sejem je bil tudi Štajerski (avstrijski) dan, ko so publiki predstavili biomaso kot pomemben vir energije, ki v Avstriji predstavlja že več kot polovico, približno 53 % bruto domače porabe energije iz obnovljivih virov.

      Tega čezmejnega dneva sodelovanja so se udeležili tudi visoki gostje, kot so slovenski državni sekretar Darij Krajčič, župani Karl Lautner, Bad Radkersburg, Urška Mauko Toš, Gornja Radgona ter poslanci deželnega parlamenta Julia Majcan, Franz Fartek, Gerald Holler in Andreas Lackner.

       “Štajerski dan naj bo tudi spodbuda za prijateljstvo in sodelovanje med Štajersko in Slovenijo v prihodnje. Zlasti na področju kmetijstva in energetike je intenzivno sodelovanje tudi gospodarska prednost za obe državi,” je dejal ob koncu govora Hans Seitinger.

Besedilo in fotografija:
Marko Leljak

Štajerski dan na sejmu AGRA v Gornji Radgoni je pritegnil blizu 100 poslušalcev in je potekal dvojezično, ob simultanem prevajanju in ga je čudovito moderirala ga. Julija Majcan
Navzoče sta pozdravila županja Gornje Radgone ga. Urška Mauko Tuš in župan Bad Radkesburga g. Karl Leitner

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3