Josef MATL

dr. Josef MATL

         Rojen 10. marca 1897 v Machersdorfu/ v Mahovcih na Apaškem polju, umrl 12. junija 1974 v Rottenmannu; bil je avstrijski slavist, raziskovalec jugovzhodne Evrope in kulturni zgodovinar.
        Josef Matl prihaja iz nemško govoreče kmečke družine na Apaškem polju. Ko je bila po prvi svetovni vojni začrtana meja, je območje južno od Mure, tako imenovana Spodnja Štajerska, postalo ozemlje takratne Kraljevine SHS.
       Josef Matl je odraščal dvojezično, osnovno šolo je obiskoval v Apačah, od leta 1908 pa humanistično škofijsko gimnazijo v Gradcu. Leta 1915 se je prostovoljno prijavil na služenje vojaškega roka in odšel na fronto v Galicijo, kjer je bil leta 1917 ranjen. Istega leta je začel študirati nemščino, slavistiko in zgodovino na Univerzi v Gradcu in leta 1921 doktoriral iz slavistike in zgodovine na Univerzi na Dunaju.
      Od leta 1919 do 1939 je Josef Matl poučeval srbohrvaščino na Tehniški univerzi v Gradcu, bil je tudi izpraševalec za slovenščino. Leta 1924 je izdal učbenik srbohrvaščine.
Njegova univerzitetna kariera se je začela leta 1928, ko je istega leta habilitiral iz slovanske filologije. Leta 1935 je dobil naziv izrednega profesorja.
      Takoj po drugi svetovni vojni je Jugoslavija Josefu Matlu prepovedano prihod nazaj v domovino Jugoslavijo. V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja pa ga je jugoslovanski konzul v Gradcu z diplomatskem avtomobilu pripeljal čez mejo, domov. Sredi šestdesetih let je bil Josef Matl rehabilitiran v jugoslovanskem tisku.
      Od leta 1947 do 1969 se je njegova pedagoška in raziskovalna dejavnost osredotočala na slovanske jezike in književnost. Redno se je odpravljal na ekskurzije in študijska potovanja po domovini, med katerimi je obiskal deželo po dolgem in počez.

Več o Josefu Matlu lahko preberete: archiv.pavelhaus.at
Publikacije, Signal 2001, portret Josefa Matla
Članek govori o neupravičeno skoraj pozabljenem »spodnještajercu« Josefu Matlu, opisan je kot odločilen poznavalec problematike »Germanoslavica«, začrtano je znanstveno težišče dr. Josefa Matla, njegova glavna dela ter nekateri njegovi učenci in nasledniki. Avtor teksta je slovenski prevajalec Michael Reichnayr.

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3