MERANOVO 2022

Danes krasi posestvo Meranovo leseni spomenik domačina g. Ploberška

        Na vinogradniško posestvo Meranovo nad Pekrami vas vabi sam nadvojvoda Janez, ustanovitelj Meranovega. V hibridni muzejski razstavi vam bo sam (v animaciji) opisal svoje življenje in kako je pred 200 leti na novo zasadil vinograde. Na tem posestvu je nadvojvodo Janeza in njegovo ženo Ano Plochl leta 1830 obiskal tudi sam avstrijski cesar Franc I., sicer Janezov brat, s soprogo Karolino Augusto. (internet meranovo.si ali kibla@kibla.org )

VINOGRADNIŠTVO MERANOVO
       Nadvojvoda Janez je vedel, da so v obstoječih vinogradih slabo rodne trte, kletarjenje pa je bilo nestrokovno. Ker je dobro poznal vinogradniške razmere ob Renu in kvaliteto vinskih sort se je odločil za obnovo, predvsem tako, da je bil veliki vzor.
        Leta 1822 je kupil vinogradniško posestvo v Pekrah, ki je zaradi ugodne klime postalo drugi italijanski Merano . Ob prvi trgatvi leta 1826 je doživel izjemen uspeh, trte so bile posajene v vrstah in strogo ločene po sortah.
       Vinogradi na Meranovem so postali tako ugledni in znani, da so na posestvu, v današnjem Hrastju, leta 1832 ustanovili prvo vinogradniško šolo na Štajerskem, ki je poudarjala pomen praktične izobrazbe in je tako postala osnova sodobnega vinogradništva tako na sedanjem slovenskem, kot tudi avstrijskem Štajerskem.
         Leta 1832 je bila ustanovljena prva vinogradniška šola na Štajerskem, ki je postala osnova sodobnega vinogradništva, tako na sedanjem slovenskem, kot na avstrijskem Štajerskem.
       Leta 1855 je vino iz Meranovega prejelo visoko odličje na ocenjevanju vin v Parizu.
        Leta 1872 je bila v Mariboru, pod Kalvarijo, ustanovljena Deželna sadjarska in vinarska šola.
        Leta 1883 so postavili v mestnem parku spomenik nadvojvodi Janezu, ki so ga 1918 odstranili iz parka.
         Danes krasi vedno bolj cenjeno posestvo Meranovo v Pekrah leseni kip nadvojvode Janeza, ki ga je ustvaril domačin-umetnik g. Pliberšek, kot zahvalo za vsa dobra dela tej deželi.

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3