Naša skupna zgodovina

Dežela Štajerska obstaja od xcccccc.

595-745

Slovenska kneževina Karantanija

V 8. stoletju je frankovski kralj Karel Veliki na prošnjo pomagal kneževini Karantaniji premagati napade Avarov iz vzhoda. Vendar je potem Karantanija prišla pod vpliv Bajovarov in je bilo konec samostojnosti.

1180

Dežela Štajerska

DEŽELA ŠTAJERSKA je v letu 1180 postala vojvodstvo, samostojna dežela Štajerska, neodvisna od prejšnje navezanosti na vojvodstvo Bavarske in Koroške.

1278 -1918

Štajerska v Habzburški monarhiji

Od leta 1278 do leta 1918 je dežela Štajerska pripadala cesarski habsburški monarhiji, od leta 1867 pa Avstro-Ogrski monarhiji, vse do njenega razpada leta 1918, ko je Zgornja Štajerska postala zvezna dežela republike Avstrije, spodnja Štajerska pa del SHS.

Danes

Danes je razdeljena med Republiko Slovenijo in Repulkio Avstrijo.

VEČ TEKSTA The Institute of Art & History museum collects, preserves, and interprets works of art of the highest quality, representing the world’s diverse artistic traditions, for the inspiration and education of the public and in accordance with our profession’s highest ethical standards and practices. Back in 2001, Baltimore was one gritty city when it came tohighest ethical standards and practices.

IMPRESSUM:

e-mail: STEIERMARK.STAJERSKA@GMAIL.COM
Urednik: Jan Schaller
Neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva
nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor
Davčna štev. 31414389
Registracija, datum vpisa 01.12.2000

Objavljeni prispevki na spletni strani Steiermark-Stajerska.com  izražajo stališča podpisanega avtorja oz. redakcije in niso vedno tudi uradna  stališča sponzorjev spletne strani. 

SPONZOR:

© 2022. Vse pravice pridržane

Priloga-3